TUZ KAYNAKLARI | ESTUZ
Kaya Tuzu

Kaya Tuzu

Tuz kaynakları bir madendir. Yapılan arkeolojik çalışmalar, Anadolu’da madenciliğin M.Ö.7000 yıllarına kadar uzandığını ve buradaki uygarlıkların gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Yeryüzünün ilk yerleşilen karalarından biri olarak Anadolu’da,...
Acıgöl Tuzu

Acıgöl Tuzu

Afyonkarahisar ile Denizli illeri sınırları içerisinde yer alan ve Dazkırı, Başmakçı, Çardak ilçelerini kapsayan 21.000 ha yüzölçümüne sahip ve denize yüksekliği 836 metre olan ACIGÖL, ülkemizin en temiz ve doğal sodyum potansiyeline sahip kapalı havzasıdır. Derinliği...
Göl Tuzu

Göl Tuzu

Tuz göllerinin bir kısmı eski deniz yatakları olabileceği gibi bazıları da geniş yer çöküntülerinde, civar bölgelerdeki kaya tuzlarından geçerek, bu çukurlarda toplanan tuzlu sulardan meydana gelirler. Yaz aylarında yüksek bir yoğunluk kazanan sular buharlaşarak,...
Deniz Tuzu

Deniz Tuzu

Gerçek tuz kaynaklarından biri de deniz tuzudur. Doğal tuz olan deniz tuzu kimyasal olarak çok zengindir ve diğerlerine göre daha fazla elementten oluşur. Deniz tuzu içinde NaCl ile birlikte 84 element daha bulunur. Bu nedenle çok yararlıdır, önemli bir şifa...
Kaynak Tuzları

Kaynak Tuzları

Karalarda kaya tuzları dışında suyu az veya çok tuz içeren akarsular, kuyular, kaynaklar ve göller de vardır. Genel olarak bunların kaynağı kaya tuzlarıdır.. Yeraltı sularının akıntıları bir kaya tuzu tabakasından geçerken, tuzların bir kısmını eriterek kendi...