Muvafakatname | ESTUZ

MUVAFAKATNAME

İşbu muvafakatname kapsamında paylaşmış olduğum telefon ve e-posta bilgilerinin Estuz Eskişehir Tuz Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  tarafından, aydınlatma metni doğrultusunda, ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı SMS, MMS, e-posta şeklinde elektronik ileti gönderilmesine ve tarafımla iletişime geçilmesine açık rıza gösterdiğimi, işbu muvafakati hiçbir baskı veya zorlama altında olmaksızın, hür irademle okuduğumu, kabul ve beyan ediyorum.

İsim    :

Tarih  :

İmza   :